Boozhoo, niiji wiijigamigishkaw!

 

Biinjwebinigetamaw Ken Shain gikinoo'amaadiiwigamig giigidoowinini!

Miigwech,

Ken Shain