Boozhoo, niiji wiijigamigishkaw!

 

Biinjwebinigetamaw Ken Shain gikinoo'amaadiiwigamig giigidoowinini!

Miigwech,

Ken Shain

  • Twitter - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

© 2020 by Ken Shain

Elect Ken Shain Campaign  P. O. Box 3754  Minneapolis, MN 55403